Met Hauptwerk 5 klinkt deze set het best. Gebruik alleen de twee font direct kanalen, deze zijn dicht bij de pijpen opgenomen.

De Impulse-Response nagalm kan worden gekozen uit de in HW aanwezige convolutiegalmen.

De set kost 363 euro incl. btw. Een set met een deel van de register kan gratis worden gedownload.

                 zie Sonus Paradisi

Het Serassi orgel
van Santa Maria van Campagna in Piacenza

Het orgel van de kerk in Santa Maria van Campagna in Piacenza, Italië werd vervaardigd door Serassi uit Bergamo in twee periodes (1825 en 1838) onder advies van Padre Davide da Bergamo, de organist van de kerk en in die tijd een progressief componist.

Twee redenen om dit orgel een van de belangrijkste orgels van Italië te noemen.
a. Het is gebouwd door de 'Fratelli Serassi' (Andrea, Carlo, Alessandro, Giuseppe, Giacomo en Ferdinando) zes vooraanstaande orgelbouwers.
b. De muziek die Padre Davide componeerde vergde een grote verscheidenheid aan klankkleuren, veel meer dan de orgels van die tijd konden bieden.

Tot omstreeks 1800 waren de Italiaanse orgels kleine instrumenten met een ingetogen en verfijnde klank. Een lage winddruk met lage opsneden maakten de klank boventoonrijk en zingend. De broers Serassi waren in die tijd de belangrijkste orgelbouwers in Italië. Zij waren in staat nieuwe klanken te realiseren en toe te voegen aan de bestaande traditionele orgelklank. Door de samenwerking tussen Serassi en Padre Davide ontstond een nieuwe orgelstijl met rijke kleurschakeringen.

De componist Padre Davide da Bergamo zocht een orgelbouwer die zijn nieuwe ideeën over orgelklanken kon vormgeven. In hun samenwerking ontstond een orgel met klanken die dicht bij orkestinstrumenten lagen, zoals de Flûte traverse (Flutta), de Engels Hoorn, de Jachthoorn, de Trompet, de Fagot, de Piccolo en de Cello. In zekere mate waren de klanken gericht op de klankkleuren van orkestinstrumenten, maar een imitatie van een orkest was niet de bedoeling. Het moesten klanken uit labiaalpijpen en tongwerken blijven die met veel nieuwe klankkleuren de muziek van Padre Davide da Bergamo prachtig konden vertolken.

Op dit orgel kon naast het religieuze repertoire ook seculiere stukken worden uitgevoerd, zoals sonates, symfonieën en vrije composities. De Italiaanse muziek liturgische muziek veranderden van stijl, ze werd briljanter en virtuozer. Op kon op dit orgel de barokmuziek van Bach en Buxtehude goed worden vertolkt, in tegenstelling tot het bestaande Italiaanse orgel. De organist speelde niet alleen de muziek van de liturgie, maar ook virtuoze concertmuziek. In dit proces van orgel en muzikale evolutie speelde Padre Davide da Bergamo een fundamentele rol.

Toen Padre Davide in Piacenza kwam, was het orgel van de basiliek een bescheiden achttiende-eeuws instrument van Cavalletti. Spoedig daarna begon pater Davide met de broers Serassi te zoeken naar een uitbreiding van het oude orgel.
Het werk werd uitgevoerd in twee fasen: een eerste fase in 1825, gevolgd door de uitbreiding van een tweede klavier in 1838. Een groot deel van de pijpen van Cavalletti werden hergebruikt in de Organo Eco. Veel van deze pijpen zijn nog ouder en afkomstig van Giovanni Battista Facchetti die in 1528 het allereerste orgel van de kerk bouwde.

In aanvulling op de gebruikelijke pijpklanken van labiaalregisters en tongwerken wenste Padre Davide een uitbreiding met percussieklanken: klokken. Dit zijn echte carillonklokken die zowel met de klavieren als met het pedaal kunnen worden gespeeld en daarnaast kleine klokjes met een tingelende klank die een cimbeleffect aan de pijpklanken toevoegden.
Ter gelegenheid van de inauguratie van het grote instrument, schreef Padre Davide 15 orgelstukken, uitgegeven door Ricordi in 1838.

Een panoramafoto (360 graden) toont hier het interieur van de kerk

Klankkleuren

Een opvallende eigenschap van dit orgel is de enorme keuze in klankkleuren. Diverse verschillend klinkende prestant en octaafstemmen, naast bijzondere registers met zowel volle zachte fluitklanken als ook ijlklinkende strijkers. Veel registers zijn gedeeld in bas en discant, zodat deze op vele manieren zijn te combineren. Ook beschikt het orgel over een groot aantal tongwerken met uiteenlopende klankkarakters van luid en vol tot ijl en subtiel.

Italiaanse pijpen werken op een lage winddruk, zodat de opsneden ook laag kunnen blijven wat gunstig is voor een goede boventoonontwikkeling. Omdat de Italiaanse kerken altijd over een goede akoestiek beschikken, zijn krachtige klanken niet nodig om toch de hele kerk te vullen. Dit geeft een verfijnd klankbeeld. De kerk van Piacenza voldoet helemaal aan dit ideaal en de akoestiek is goed in de diffuse samples opgeslagen. De organist kan zelf de verhouding tussen directe en diffuse klanken kiezen.

De originele klavieromvang van de Grand’Organo is 6 octaven. Echter, het laagste octaaf van de Grand'Organo is een kort octaaf, waar dus de semitonen ontbreken. Het laagste octaaf van het manuaal is het contra-octaaf, een octaaf lager dan de gebruikelijke laagste C op een orgel. In de sample set is dat zo opgeslagen, dat alle vijf octaven van een Hauptwerkorgel worden gebruikt.

Het onderklavier is het Eco manuaal en dat heeft ook 6 octaven, maar het contra-octaaf evenals het groot-octaaf hebben geen pijpen en bedienen ook een hoger gelegen octaaf. De echte klavieromvang Organo Eco is 4 octaven C0 – c4. Hier worden dus ook alle vijf octaven gebruikt.

De originele omvang van het Pedaal Klavier is C-E0, maar bestaat slechts uit 12 pijpen voor het laagste octaaf. De hogere toetsen herhalen de pijpen van het laagste octaaf. Op het originele instrument zijn daarnaast nog twee pedaal toetsen op de Pedaalklavier. Een toets f0 dient om de Terzamano koppeling te bedienen; de toets g0 laat de Rollante horen. In de Hauptwerk software werd deze functionaliteit dienovereenkomstig vormgegeven. Nochtans, volgens dezelfde logica en om het gebruik van het virtuele orgel te vergemakkelijken, werd de toets van f#0 gebruikt om de Gran Cassa (paukenslag) te gebruiken. Terza mano betekent derde hand; in het bovenste klavier is het een octaafkoppeling die een octaaf hoger laat meeklinken.

Het orgel heeft 9 Carillonklokken; in het pedaal worden ze gespeeld in de volgorde C-D-E-F-G-A-BB-B-c0. De klokken kunnen ook worden bespeeld op het middelste octaaf van het onderste klavier, met behulp van een extra houten hamers die een zachtere klank laten horen. Om de klokken te bedienen, moet het register Campane ingeschakeld zijn. Als er een MIDI Velocity Sensitive klavier beschikbaar is, zijn de klok klanken zijn aanslaggevoelig.

Met het register Campanelli klinken zachte klokjes op het bovenklavier. De klanken zijn te vergelijken met een cimbelster, maar waar deze slechts een paar klokjes in een vaste volgorde laten horen, zijn de campanelli klokjes gestemd en klinken prachtig samen met de discantpijpen van het bovenklavier.

Klanken voor de huiskamer
Italiaanse pijpen werken altijd op een zeer lage winddruk en een bovenlabium op korte afstand van de kernspleet. Dat geeft een rustige windstroom met heldere en ontspannen klanken. Het zijn zingende klanken, ideaal voor een huiskamer en omdat de sample set van dit Serassi-orgel de vele klankkleuren uitstekend weergeeft, is het een goede keuze voor Hauptwerk.
  Deutsch
   English
start
hauptwerk
convolutie
intonatie
boekenhw
sample sets
orgels in mijn huis
martini
schnitger
bader
anloo
klapmeyer
casavant
holzhey
serassi
hinsz
contact
tafelpositief
boeken over orgebouw
betellen van boeken
metalen pijp maken
prestant
holpijp
mini-orgel
linked sites