raak de tekeningen met de muis aan
  tippe zeichnungen mit der maus an
  touch drawings with the mouse
bouw positief
De Klank van het Orgel

Klankvorming is het belangrijkste onderwerp in Bouw van een Orgelpositief

Geen instrument is zo divers van klank als het orgel. Dit boek besteedt veel aandacht aan de registers die deze verscheidenheid van klanken kunnen produceren. Van 24 registers die met metalen of met houten pijpen zijn te maken, wordt de klankvorming uitvoerig besproken. Uit deze beschrijvingen kan iedereen de klanken naar eigen voorkeur kiezen.
Vijf windlades zijn getekend om de gewenste combinatie van pijpen zo gunstig mogelijk te kunnen plaatsen.

Der Klang der Orgel

Klangbildung ist der Schwerpunkt des Buchs Bau eines Orgelpositivs

Kein Instrument hat soviel verschiedene Klänge als die Orgel. Dieses Buch verwendet viel Aufmerksamkeit auf die Register, die diese Klangmannigfaltigkeit produzieren können. Von 24 Register, die mit metallen oder mit hölzernen Pfeifen herzustellen sind, werden umfassend besprochen. Aus dieser Vielfalt kann jeder die Klänge seines persönlichen Vorzugs wählen.
Das Buch zeigt fünf Windladen, die angemessen sind die gewünschte Pfeifenkombination so günstig möglich auf zu stellen.

The Sound of the Organ

Voicing is the mainpoint of the book Building a Positive organ

No instrument has so many sounds as an organ. This book pays much attention to the stops, which produces such a multiplicity of sonorously tones. 24 stops, made of metal or wooden pipes, are explained in great detail. Everyone can give his own preference in this diversity of sounds.
The book shows five types of wind chest, which are adapted to fit best the desired combination of pipes.

 

terug
zijdeuren
intoneerlans
De Huisorgel CDs van Annerös Hulliger zijn goede voorbeelden van na te streven klanken. Zwitserse huisorgels
Die Hausorgel CDs von Annerös Hulliger sind schöne Klangbeispiele zum Nachstreben.      Schweizerische Hausorgeln
zurück
back