Hoofdwerk
Gedackt         16'
Praestant         8'
Baarpijp           8'
Holpijp             8'
Octaav             4'
Gemshoorn      4'
Quint               3'
Octaav             2'
Woudfluit         2'
Cornet         3 st
Mixtuur     4-5 st
Trompet          8'
Vox Humana    8'
Joachim Hess
Orgelkenner Joachim Hess schreef in 1774 dat Midwolda het fraaiste Orgel van de Groninger Dorps-Kerken bezat. Freytag voegde in 1834 een pedaal koppeling toe en verving de Scherp van het Rugwerk door een Fluit-Travers. In 1897 verwijderde Petrus van Oeckelen de tertsrijen en verhoogde hij de stemming naar 440 Hz. (oorspronkelijk 415 Hz).

Flentrop restaureerde het orgel in 1970-1972, maar behield veel wijzigingen van Van Oeckelen. Wel werden de tertsrijen weer aan de Mixtuur en de Sesquialtera toegevoegd en werd de Rugwerk Scherp gereconstrueerd. Tegenwoordig is de toonhoogte van het orgel 434 Hz en is een Valotti-Young stemming toegepast. Het orgel is waardevol omdat 95% van de pijpen nog origineel van Hinsz zijn.
Sample set van Sonus Paradisi

Elke klank is drievoudig opgenomen; twee microfoons nemen het geluid dicht bij het orgel op, twee andere microfoons doen dat op grotere afstand van het orgel (diffuus geluid) en twee microfoons registreren de klanken achter in de kerk voor de surround set.

Een mengpaneel geeft de organist de mogelijkheid om het directe en het diffuse geluid in de gewenste verhouding in te stellen. Meerdere verhoudingen zijn in een geheugen op te slaan en staan dan snel ter beschikking.

De Samples zijn heel gelijkmatig opgenomen en hebben geen corrigerende intonatie nodig. Wel een aanpassing aan eigen luidsprekers zoals bij elke sample set.

Uitgebreide keuze in Tremulanten

Het orgel in Midwolda heeft een tremulant die op alle klavieren werkt. De sample set biedt drie onafhankelijke tremulanten voor Hoofdwerk, Rugwerk en Pedaal.

Alle klanken werden tweevoudig opgenomen en zijn zowel zonder als met tremulant in een sample opgeslagen. Indien gewenst kan ook de synthetische tremulant van Hauptwerk worden gebruikt. De tremulanten zijn goed instelbaar en maken een aangename slag mogelijk.
Meesterlijke gebouwd orgel

In veel kerken staan orgels van Albertus Antoni Hinsz, die als één van de belangrijkste bouwers van de achttiende-eeuwse orgels geldt. Dat kan zeker gezegd worden van het orgel in Midwolda, een van zijn latere werken toen hij het ambacht volkomen meester was.
Helaas zijn er geen goede sample sets van Hinsz-orgels te vinden. De samples van het orgel in de Bovenkerk in Kampen laten meer galm dan klank horen. De samples die van het orgel in Leens zijn gemaakt zijn zo slecht, dat ze de stijl van Hinsz niet weergeven.

Het is dan ook een bijzonder verheugend dat Jiri Zurek van Sonus Paradisi een sample set van goede kwaliteit heeft gemaakt van het Hinsz-orgel van Midwolda. De klanken zijn goed gesampled zodat de karakteristieke eigenschappen van elk register realistisch worden weergeven en duidelijk als klanken van een Hinsz-orgel zijn te herkennen. Voor organisten die een goede sample set zoeken om thuis hun muziek voor de zondag te studeren, is de set van dit Hinsz-orgel uitermate geschikt.

Voortreffelijk studie-orgel voor kerkdiensten

Opvallend veel organisten schreven mij dat zij graag zouden studeren op het
Lohman-orgel in Heusden, maar dat de Sample set van dit orgel gemaakt door Sygsoft ver af staat van de klanken die het Lohman-orgel in Heusden laat horen.

Het
Bätz-orgel in Zeist zou ook een goed orgel kunnen zijn om de muziek voor de zondag in te studeren, maar meerdere organisten schreven mij dat ze teleurgsteld waren door slechte kwaliteit van de Sample Set eveneens door Sygsoft gemaakt. Ze hebben mij gevraagd of ik de kwaliteit door intonatie kon verbeteren. Ik heb het geprobeerd, maar wat er niet inzit kan ik ook niet hoorbaar maken.

Mijn raad om te studeren met de klanken van het Hinsz-orgel van Midwolda bleek een schot in de roos te zijn, ik kreeg enthousiaste reacties. In Groningen wordt dit orgel als één van de beste orgels voor begeleiding van de gemeentezang beschouwd. De sample set geeft een voortreffelijke weergave van de klanken en veel organisten gebruiken deze set als studieorgel voor hun kerkdiensten.

Prestanten klinken hier als een goed mannenkoor en omdat er op elk klavier ook een volledige fluitendispositie aanwezig is, kunnen vrouwenstemmen eveneens op gepaste wijze worden begeleid. Door de grote verscheidenheid aan registers kunnen concerten in diverse stijlen hier goed tot hun recht komen.

  Deutsch
   English
v
Pedaal
Bourdon        16'
Praestant        8'
Gedackt          8'
Roerquint       6'
Octaav           4'
Nachthoorn    2'
Bazuin         16'
Trompet        8'
Schalmeij       4'
Cornet           2'
Rugwerk
Fluitdoes            8'
Quintadeena       8'
Praestant           4'
Holpijp               4'
Nazat                3'
Octaav              2'
Spitsfluit           2'
Sesquialtera 2-3 st
Scherp          4 st
Dulciaan            8'
Midwolda, Albertus Antoni Hinsz orgel (1772)

Het orgel in de kerk van Midwolda is het grootste instrument gebouwd door Albertus Antony Hinsz in de provincie Groningen. Het orgel heeft 33 registers en is een van de latere orgels door Hinsz gebouwde orgels.

Orgel voor de gemeentezang
Opvallend is de samenstelling van de mixtuur van het hoofdwerk, helder klinkend in bas maar donker in de discant door het toevoegen van tertsen op 16 voetsbasis. Het is bedoeld om samen met de Cornet de gemeentezang te ondersteunen.

Beide manualen beschikken over een volledig fluitenkoor. De Praestant 8' op het hoofdwerk is in de discant dubbel uitgevoerd. Het pedaal heeft een uitgebreide dispositie met een volledig tongwerkkoor.

Veel organisten schreven mij dat zij speciaal deze set kozen om hun zondagse kerkdiensten voor te bereiden. Zie ook:

Rudolf & Richard Ibach  

Orgelbouwers
van de hoogromantiek

De St. Gertrudis-kerk van Bergen op Zoom is rond 1450 gebouwd. Het orgel werd in 1864 (de tijd van de hoog romantiek 1850-1890) gebouwd door de Duitse orgelbouwers Rudolf & Richard Ibach voor de Mariakerk in Berg op Zoom. Het is een groot romantisch orgel met 42 registers verdeeld over drie klavieren en pedaal. De monumentale kast is een ontwerp van de Brusselse architect Emanuel A. J. Cels.

In 1915 werd het orgel omgebouwd tot een kleiner orgel met 25 registers. Wel werd het oude pijpwerk gebruikt voor de beide klavieren en het pedaal. Het zwelwerk verdween en diverse registers werden gewijzigd. In 1988 werd het orgel overgedragen aan de St. Gertrudis-parochie. Intensief gebruik van het orgel voor de liturgie en concertuitvoeringen eisten een uitgebreide restauratie.

De orgeladviseur Jan Jongepier onderzocht het orgel in 1997 en stelde dat het een van de meest waardevolle orgels was uit de tijd van de hoogromantiek. Jan Jongepier: "Een instrument van vorstelijke allure en uniek voor Europa".
Het terugrestaureren naar het ontwerp van Ibach in zijn oorspronkelijke vorm was evenwel noodzakelijk. In 2001 maakte Jongepier een restauratieplan en Verschueren in Heythuysen kreeg de opdracht de restauratie uit te voeren. Het omvangrijke werk van deze zorgvuldige uitgevoerde reconstructie kostte ruim een miljoen euro.     Sonus Paradisi - Ibach

start
hauptwerk
convolutie
intonatie
boekenhw
samplesets
orgels in mijn huis
martini
schnitger
bader
anloo
klapmeyer
casavant
holzhey
serassi
hinsz
contact
tafelpositief
boeken over orgebouw
betellen van boeken
metalen pijp maken
prestant
holpijp
mini
linkedsites