draaiorgelboek
Bouw van een draaiorgel
Dit boek beschrijft stapsgewijs de bouw van een klein draaiorgel naar de traditionele methode uit het Schwarzwald. Perspectivische tekeningen vormen de taal die voor iedereen is te begrijpen. Aan ieder hoofdstuk gaat een verklarend tekstgedeelte vooraf in het Nederlands, Duits en Engels. 145 pagina's gedrukt in kleur
1. Pneumatiek - 2. Aftastblok - 3. Pijpen - 4. Windlade - 5. Balgen - 6. Kast
Alle tekeningen staan in de bouwvolgorde. Wanneer de orgelbouwer de laatste bladzijde heeft bereikt is het orgel klaar.
draaiorgel
Bau einer Drehorgel               

In sechs Kapitel (145 Seiten) steht alles über den Bau einer kleinen Drehorgel nach alten Schwarzwälder Traditionen beschrieben. Auch hier bilden räumlichen Zeichnungen die Sprache die jeder versteht. Textteile auf Niederländisch, Deutsch und English gehen jedes Kapitel vorab.

1. Pneumatik - 2. Abtastblock - 3. Pfeifen - 4. Windlade - 5. Bälge - 6. Gehäuse

Alle Zeichnungen stehen in Reihenfolge des Bauens.
Die Fotos und alle Zeichnungen sind in Farben.


Building a Barrel organ

In six chapters (145 pages) everything about the construction of a barrel organ according to ancient Black Forest traditions is described. Perspective drawings show the construction of each part. Each chapter begins with short texts in Dutch, German and English.

1. Pneumatic - 2. Tracker bar - 3. Pipes - 4. Windchest - 5. Bellows - 6. Case
All the drawings are printed in the order of building.
The pictures and many of the drawings are printed in colour
.
ventielwerking
terug
aandrijving
zurück
back