Impulse-Response techniek

De Impulse is een kort, sterk geluid van een sweep van sinusgolven van alle toonhoogten, waarmee een grote akoestische energie met een breed frequentiespectrum in korte tijd de kerk in wordt gestuurd.

De Response zijn de weerkaatsingen van de klanken door muren, pilaren en plafond. De meest nabije wanden geven als eerste hun reflecties, de objecten die wat verder weg staan doen er langer over. Het volume ervan wordt geleidelijk aan minder en daardoor sterven de klanken uit. Het zijn enorm veel weerkaatsingen, allemaal met eigen galmtijden die via microfoons naar een krachtige computer worden gestuurd. De computer berekent het complexe proces van alle reflecties en legt dat vast in een digitaal geheugen als een exacte kopie van de akoestiek van de ruimte.

Door het moduleren van klanken op de akoestische processen in het geheugen ontstaat Convolutie. Het Nederlandse woord verstrengeld verklaart werking. Elke klank die via dat geheugen wordt gestuurd, klinkt alsof de klank in die akoestische ruimte is ontstaan.
Nagalm

In een kerk is het orgel de bron van de klanken. De tonen uit de pijpen klinken na omdat ze worden gereflecteerd door de muren, de pilaren en het plafond. Deze objecten bevinden zich op toenemende afstanden van de bron en daarom komen de reflecties steeds later en neemt hun geluidsterkte af en sterft uit. De nagalm verwijdert zich van de bron. Het effect doet zich ook voor in de bergen, wanneer de roep van de bergbeklimmer weerkaatst wordt door steeds verder weg liggende rotsen, waarbij het volume gelijkmatig vermindert. Het kenmerk van de galm is dat het zich verwijdert van de bron en uitsterft in de verte. Net als de steen in de vijver, de rondom optredende golven worden zwakker tot ze uitsterven.

De in WET samples opgeslagen galm heeft een tegengesteld effect. De microfoons staan ver van de pijpen en registreren eerst de reflecties en pas later de bron van de klanken. Dat is volkomen tegengesteld aan de werklijkheid. WET samples (surround sets) laten niet de goede nagalm horen.

Wanneer ik een toets indruk op mijn Hauptwerkorgel hoor ik de toon nog voor de eerste reflectie optreedt. Dat moet ik zonder vertraging kunnen horen, anders kan ik de articulatie en frasering niet gebruiken geven op de manier die ik met mijn spel wil uitdrukken. Iemand die van blad speelt kan spelen wat er op papier staat en is minder afhankelijk van een direct horen, maar ik speel zelden van blad. Om te improviseren moet ik zonder vertraging van toon naar toon kunnen gaan. Ik hoor hoe de tonen zich dichtbij vormen en hoe ze in de verte uitsterven. De tonen komen uit DRY samples en de galm is met Impulse-Response techniek verkregen. Zo komt de situatie overeen met het bespelen van het orgel in de kerk.

Hoe de juiste IR te kiezen

Impulse Response (IR) is een footprint van de akoestische eigenschappen van de gegeven kerk. IR kan worden gebruikt om deze eigenschappen te reproduceren en toe te voegen aan de pijpklanken van de samples. De meest kenmerkende akoestische karakteristiek van een ruimte is de nagalmtijd. Daarom staan de IRs in deze lijst in de volgorde van de nagalmtijd. Er zijn echter andere functies op basis waarvan je de favoriete IR kan kiezen. Voor normaal gebruik zijn de meest interessante parameters nagalm tijden (EDT, T20, T30) en Clarity C50 en C80.
RT, T20, T30-reverberation time (RT) is gedefinieerd als de tijd die nodig is om het geluid tot 60dB onder de oorspronkelijke waarde te laten uitsterven.

De nagalmtijd is afhankelijk van de frequentie
Elke frequentieband zal anders uitsterven. Meestal sterven zeer hoge frequenties zeer snel uit, de maximale RT is ergens tussen 500-2000 Hz. Elke IR-beschrijving bevat een grafiek waarin het frequentie verval voor verschillende frequentiebanden wordt weergegeven. De kleuren geven de intensiteit van het geluid aan: geel = hoge energie, rood = minder energie, violet = lage energie, zwart = geen energie (achtergrondruis).
zie galmfoto's Martinikerk en Michaelskerk
Sonus Paradisi - Impulse Response (IR) gebruiksgids

Installatie
Om de Impuls Response te kunnen gebruiken moet deze eerst worden geïnstalleerd en dat gaat op dezelfde manier als het installeren van een sample set.

1. Start Hauptwerk.
2. Selecteer het File menu en selecteer vervolgens  Installeer organ, temperament, or impulse reverb
3. Hauptwerk opent een dialoogvenster. Navigeer via de mappen naar het installatiepakket dat je hebt gedownload.
4. Hauptwerk pakt het pakket uit en installeert het. Bevestig de installatie wanneer dit wordt gevraagd.
5. Als er meer installatiepakketten zijn, herhaalt je stap 2-4 voor elk resterend installatiepakket.

Als er veel IRs in één keer zijn aangeschaft, zijn er ook veel kleine installatiepakketten. Het is noodzakelijk om elk pakket één voor één te installeren.          
                                                                    Impulse Response Sonus Paradisi      PDF

Het installeren van de IR galm

Om de galm te kunnen gebruiken moet eerst de regelschuif zichtbaar zijn
1. Ga naar View - Large floating control panels en vervolgens naar:
2. Audio mixer, routing and voicing/panning settings zet de regelschuif op 100
3. Kies bij General settings: Audio mixer for adding reverb
4. Het scherm Audio mixer is nu zichtbaar. Kies Select dit kan 10 seconden duren
5. Kies de gewenst Impulse Response Reverb
6. De pre-delay, wet-mix en reverb-level zijn desgewenst wat aan te passen,
    maar het beste resultaat wordt bereikt door weinig te wijzigen.
  Deutsch
   English
start
hauptwerk
convolutie
intonatie
boekenhw
prytanee
martini
noordbroek
schnitger
bader
klapmeyer
casavant
holzhey
serassi
sample sets
orgels in mijn huis
contact
tafelpositief
boeken over orgebouw
betellen van boeken
metalen pijp maken
prestant
holpijp
mini-orgel
linked sites