Huisorgel met de klanken van Pijpen

Dit is het ontwerp voor mijn nieuwe orgel, waarbij alles is gericht op een optimale weergave van de pijpklanken uit Sample Sets van Hauptwerk. De beste sets worden gebruikt, met grote bestanden die veel geheugenruimte innemen. Het laden van een set kost enkele minuten, omdat alle eigenschappen van de tonen uit de pijpen zijn opgenomen. Ik wil de tonen horen zoals ik ze hoor bij het bespelen van het orgel in de kerk.

Dit Hauptwerkorgel wordt gemaakt door Wim de Borst van Sonarte in Capelle aan de IJssel.
Bij elk onderdeel van het Audiosysteem hebben we zorgvuldig overwogen welk product aan hoge eisen voldoet om de oorspronkelijk klanken van pijpen weer te geven. Vaak krijgen de luidsprekers een plaats in de orgelkast, maar deze luidsprekers hebben al een behuizing die de klanken goed overdraagt op de omgeving.
              

John Boersma
Hooiweg 20-A
9761 GR  Eelde
(Groningen Airport)
mail naar:
           John Boersma
Chamber organ with the sounds of Pipes

This is the design for my new organ, where everything is aimed at an optimal reproduction of the pipe sounds from Sample Sets for Hauptwerk. The best sets are used, with large files taking up a lot of memory space. Loading a set takes a few minutes, because all the properties of the tones from the pipes are included. I want to hear the tones as I hear them when playing the organ in the church.

The Hauptwerk organ will be built by Wim de Borst of Sonarte in Capelle aan de IJssel.
With each part of the Audio System, we have carefully considered which product meets high requirements to reproduce the original sounds of pipes. Often the speakers get a place in the organ case, but these speakers already have a housing that transfers the sounds well to the environment.

 Deutsch

  English
Hausorgel mit den Klängen von Pfeifen

Dies ist das Entwurf für meine neue Orgel, bei der alles auf eine optimale Wiedergabe der Pfeifenklänge aus Sample Sets von Hauptwerk ausgerichtet ist. Es werden die besten Sets verwendet, wobei große Dateien viel Speicherplatz beanspruchen. Das Laden eines Sets dauert einige Minuten, da alle Eigenschaften der Töne aus den Pfeifen aufgenommen sind. Ich möchte die Töne so hören, wie ich sie höre, wenn ich in der Kirche Orgel spiele.

Die Hauptwerk Orgel wurde von Wim de Borst von Sonarte in Capelle aan de IJssel hergestellt.
Bei jedem Teil des Audiosystems haben wir sorgfältig überlegt, welches Produkt hohe Anforderungen erfüllt, um die Originalklänge von Pfeifen wiederzugeben. Oft bekommen die Lautsprecher einen Platz im Orgelgehäuse, aber Diese Lautsprecher haben bereits ein Gehäuse, das die Töne gut auf die Umgebung überträgt.
     

start
huisorgel
hauptwerk
martini
buckeburg
prytanee
ludingworth
sieber
klapmeyer
noordbroek
convolutie
intonatie
schnitger
bader
arnstadt
sample sets
boekenhw
contact
tafelpositief
boeken over orgebouw
metalen pijp maken
prestant
holpijp
mini-orgel
linkedsites