Huisorgel met de klanken van Pijpen

Dit is mijn nieuwe orgel, waarbij alles is gericht op een optimale weergave van de pijpklanken uit Sample Sets van Hauptwerk. De beste sets worden gebruikt, met grote bestanden die veel geheugenruimte innemen. Het laden van een set kost enkele minuten, omdat alle eigenschappen van de tonen zijn opgenomen. Dat is het kenmerk van een sample systeem dat alle eigenschappen van de toon van een orgelpijp kan reproduceren.

Orgelpijpen
produceren na het aanblazen een uiterst complexe, steeds wisselende golfvorm. De toon van een orgelpijp is een beweeglijke en steeds variërende klank met fluctuaties die zich nooit herhalen. Het klinkt levendig zoals alle tonen die door muziekinstrumenten worden opgewekt.


Mijn Hauptwerkorgel werd gebouwd door Wim de Borst van Sonarte in Capelle aan de IJssel.
Bij elk onderdeel van het Audiosysteem hebben we zorgvuldig overwogen welk producten aan de hoogste eisen voldoen, om de oorspronkelijk klanken van pijpen te kunnen weergeven.

Sample makers vergelijken de klanken die ze van de pijpen hebben opgenomen door ze te beluisteren met luidsprekers van de Reference-klasse. Voor het orgel hebben we dezelfde luidsprekers gekozen en dat is merkbaar bij het intoneren van de samples. Het is opvallend hoe weinig ik hoef te corrigeren.               

Chamber organ with the sounds of Pipes

This is my new organ, where everything is aimed at an optimal reproduction of the pipe sounds from Sample Sets for Hauptwerk. The best sets are used, with large files taking up a lot of memory space. Loading a set takes a few minutes, because all the properties of the tones from the pipes are included.
That is the mark of a sample system that can reproduce all the properties of the tone of an organ pipe.

Organ pipes produce an extremely complex, ever-changing waveform after blowing. The tone of an organ pipe is a moving and ever-varying sound with fluctuations that never repeat. It sounds lively like all tones generated by musical instruments. I want to hear the tones as I hear them when playing the organ in the church.

The Hauptwerk organ will be built by Wim de Borst of Sonarte in Capelle aan de IJssel.
With each component of the Audio System, we have carefully considered which products meet the highest standards to reproduce the original sounds of pipes.

Sample makers compare the sounds they recorded from the pipes by listening to them with Reference class speakers. We chose the same speakers for the organ and that is noticeable when voicing the samples. It is striking how little I have to correct.

 Deutsch

  English
Hausorgel mit den Klängen von Pfeifen

Dies ist meine neue Orgel, bei der alles auf eine optimale Wiedergabe der Pfeifenklänge aus Sample Sets von Hauptwerk ausgerichtet ist. Es werden die besten Sets verwendet, wobei große Dateien viel Speicherplatz beanspruchen. Das Laden eines Sets dauert einige Minuten, da alle Eigenschaften der Töne aus den Pfeifen aufgenommen sind. Das ist das Kennzeichen eines Sample-Systems, das alle Eigenschaften des Klangs einer Orgelpfeife wiedergeben kann.

Orgelpfeifen
erzeugen nach dem Ansprechen eine äußerst komplexe, sich ständig ändernde Wellenform. Der Ton einer Orgelpfeife ist ein sich bewegender und sich ständig ändernder Klang mit Fluktuationen, die sich nie wiederholen. Es klingt lebendig wie alle Töne, die von Musikinstrumenten erzeugt werden. Ich möchte die Töne so hören, wie ich sie höre, wenn ich in der Kirche Orgel spiele

Die Hauptwerk Orgel wurde von Wim de Borst von Sonarte in Capelle aan de IJssel hergestellt.
Bei jeder Komponente des Audiosystems haben wir sorgfältig abgewogen, welche Produkte die höchsten Standards erfüllen, um die Originalklänge von Pfeifen wiederzugeben.

Sample Hersteller vergleichen die Klänge, die sie von den Pfeifen aufgenommen haben, indem sie sie mit Lautsprechern der Referenzklasse anhören. Wir haben die gleichen Lautsprecher für die Orgel gewählt und das macht sich beim Intonieren der Samples bemerkbar. Es fällt auf, wie wenig ich korrigieren muss.      

start
huisorgel
hauptwerk
stertzing
reil
leens
martini
noordbroek
duren
alessandria
oloron
arnstadt
baumeister1
buckeburg
prytanee
convolutie
intonatie
boekenhw
contact
boeken over orgebouw
prestant
linkedsites