Positif
Principal                        8’
Vóce umana                   8’
Bourdon                         8’
Flute douce                    8’
Flute céleste                  8’
Principal                        4’
Flute a fuseau                4’
Doublette                      2'
Larigot                     1 1/3’
Sesquilatera               2 st
Cymbale                    4 st
Doucaine                     16’
Cromorne                      8’
Bombarde en chamade  16’
Trompette en chamade   8’
Clairon en chamade        4’
Presbyteriaanse kerk Bellevue, Washington

Opus 3742
werd gebouwd in 1995 voor de eerste Presbyteriaanse kerk van Bellevue, Washington als onderdeel van een nieuw kerkgebouw gebouwd voor een groeiende geloofsgemeenschap. Het is een instrument dat representatief en typerend is voor de Kerkorgelstijl en de Concertstijl van Casavant sinds 1980.

Met zijn drie klavieren en goed bezet pedaal biedt Opus 3742 de beste klankkleuren voor de Amerikaanse koordiensten. Het hoofdorgel heeft zowel basisstemmen als klankleur registers die belangrijk zijn voor solostemmen en koorbegeleiding, en tevens het uitvoeren van orgelconcerten.
Naast de basisstemmen van elk klavier zijn er extra klanken zoals de horizontale Trompette-en-Chamade en de Chimes wat ook typerend is voor Amerikaanse kerkorgels van deze omvang.

Dat de stijlelementen zijn gebaseerd op verschillende tradities, is te zien in verschillende kenmerken van het orgel.
Een representatief voorbeeld wordt gegeven door de drie verschillende zwevende stemmen van  het  orgel:
Een Frans-romantische geïnspireerde stijl Vox Céleste
De Italiaanse stijl van de Principal Céleste: de Voce Humana
De Amerikaanse stijl van de Flûte Céleste, waarvan de oudste voorbeelden zijn te vinden in orgels van Murray Harris en Ernest Skinner. Dat deze verschillende elementen naast elkaar bestaan in hetzelfde orgel is typerend voor een orgel in Amerikaanse stijl.

Hoewel de taak van kerkmuziek de primaire focus van het ontwerp van dit orgel is, zoals bij de meeste Amerikaanse kerkorgels van deze grootte en stijl, kan de orgelliteratuur uit bijna alle periodes en nationaliteiten authentiek worden vertolkt. Veel Amerikaanse kerkmuziek is geschreven in de 20e eeuw, vooral sinds 1960 werd speciaal gecomponeerd voor orgels in deze stijl.

De sample set van dit orgel is bedoeld om kennis te maken met de Amerikaanse stijl. Daarom is de prijs van de set laag gehouden:
                                       193 Euro incl. BTW.              
                                                           Sonus Paradisi

Grand d' orgue
Violonbasse                16’
Montre                        8’
Violon                         8’
Flute a cheminée          8’
Flute harmonique          8’
Prestant                      4’
Flute ouverte               4’
Quinte majeure       2 2/3‘
Doublette                    2‘
Cornet                       3st
Fourniture               4-5st
Bombarde                  16’
Trompette                   8‘
Clairon                        4’
Trompette en chamade  8’

Chimes
(Klokkenspel)
Uitstekende Sample Set

Er zijn twee criteria om een sample set te beoordelen:
1. Het orgel moet een uniek karakter hebben, dus klanken die zo bijzonder     zijn dat ze iets toevoegen aan de aanwezige sample sets.
2. De klanken moeten op korte afstand van de pijpen zijn opgenomen, zodat     het karakter van elk register in de sample is  vastgelegd.

De huidige orgelbouw in Europa is gebaseerd op goed bewaarde historische orgels. Vaak aangepast aan veranderende stromingen, maar na heroriëntatie in de tweede helft van de vorige eeuw konden verantwoorde restauraties worden uitgevoerd. Globaal gezien zijn er geen grote verschillen tussen de orgels die in Noord Europa worden gebouwd.

Zwitserse en Franse organisten die naast hun concerten in Europese landen ook in Amerika concerteerden, toonden zich heel enthousiast over de grote klankrijkdom van de Amerikaanse orgels. De orgelbouw is daar minder traditioneel, meer gericht op veel registers met subtiele verschillen. Dit orgel heeft zoveel unieke klankkleuren, dat ik bij elke bespeling weer nieuwe combinaties ontdek. De afwisseling orgelpijpen en carillonklanken is verrassend.
Pedale
Soubasse                     32’
Bourdon                       32’
Contrebasse                 16’
Montre                         16’
Soubasse                     16’
Violonbasse                  16’
Bourdon                       16’
Octavebasse                  8’
Flute bouchée                8’
Flute a cheminée            8’
Octave                          4’
Theorbe                      3st
Mixture                       5st
Contre trombone          32’
Trombone                   16’
Bombarde                   16’
Basson                       16’
Doucaine                    16’
Trompete                     8’
Clairon                        4’
Hautbois                      4’
Trompette en chamade  8’
Clairon en chamade       4’
  Deutsch
   English
Casavant Frères Organbuilders

Casavant Frères is de voornaamste orgelbouwer in Canada en het noorden van de Verenigde staten van Amerika. Opgericht in 1879 door twee broers: Claver en Samuel Casavant, zonen van de orgelbouwer Joseph Casavant. Zij vestigden het bedrijf in Saint Hyacinthe, Québec.

Beide broers leerden het vak bij Aristide Cavaillé-Coll om daarna hun vakkennis verder op te bouwen bij andere orgelbouwers in Europa. Na terugkeer in Canada bouwden ze een groot vierklaviers mechanisch orgel voor de kerk Notre-Dame in Montréal. De organisten van die tijd beschouwden het instrument als een grandioze prestatie en het werd beschouwd als een norm voor de kunst het orgelbouwen.

Orgelbouw Casavant heeft sindsdien wereldwijd vele honderden orgels gebouwd. De grootte van deze instrumenten liep sterk uiteen, van kleine Positieven met weinig registers tot enorme Kathedraalorgels en Concertzaalorgels. De klankstijl en de mechanische opbouw van de orgels veranderden door de diverse opvattingen die plaatsvonden in de 20e eeuw. De huidige stijl van Casavant Orgelbouw is gebaseerd op kennis van voornamelijk Franse  historische orgels en het realiseren van een zeer breed klankenpalet.

Recit
Bourdon                      16’
Diapason                     8’
Flute majeure              8’
Viola de gambe            8’
Voix celeste                8’
Octave                       4’
Flute a cheminée         4’
Nasard                  2 2/3’
Quarte de nasard         2’
Tierce                   1 3/5’
Piccolo                       1’
Plein jeu                 5 st
Basson                      16’
Trompette                   8’
Hautbois                     8’
Voix humaine              8’
Clairon                       4’

Trompette en chamade 8’
Klanken van de Sample Set

De orgelmakerij is gevestigd in het Frans georiënteerd deel van Canada en dat blijkt ook uit de namen van de registers. De basis was de stijl van Cavaillé Coll, maar het karakter van elk register is beter ontwikkeld. De fluitregisters laten duidelijke verschillen horen, waarbij de inzet van een toon en de opbouw naar volle sterkte een bepaalde sfeer oproept. De organist kan een sfeer kiezen wanneer dat gewenst is. Die verschillen zijn ook te vinden bij Violaklanken en bij de tongwerken.

De Montre is het hoofdregister, de klank is sterk verwant aan de Europese Prestant (Principal). Kleuring is mogelijk door de Flute harmonique, de Bourdon of de Viola toe te voegen.

De klankkleuren van de tongwerken zijn prachtige solostemmen, maar versmelten ook goed met de labiaalregisters. Opvallend is het eigen karakter van elk tongwerk. Waar bij Europese orgels de karakters vaak dicht bij elkaar liggen, hebben deze stemmen, net als de fluiten, unieke verschillen. Wanneer een organist een specifieke sfeer zoekt om exact te laten horen wat hij wil uitdrukken, dan biedt dit orgel daar veel mogelijkheden voor.

De fluiten hebben een aangenaam klankverloop van fluwelig in de bassen naar een heldere, maar nog steeds ronde klank in de diskant. Een afwisselend gebruik van de viervoets fluiten laat subtiele verschillen horen.

De plenumklank is majestueus en toch transparant. De klankrijkdom van deze Sample Set is buitengewoon. Elke keer zijn er nieuwe combinaties te vinden.

Het klokkenspel met zijn prachtige Carillonklanken geeft een extra dimensie.

Uiteraard moeten ook deze samples worden geïntoneerd op de luidsprekers van het orgel. In het Handboek Hauptwerk staat uitvoerige beschreven hoe een organist dat zelf kan doen. Bij de Sample Set van dit Casavant orgel kan dat heel goed met de snelle methode, waarbij met de masterregelschuif het hele register wordt aangepast. Door de grote gelijkmatigheid van de samples hoeft er dan per toets nog maar weinig te worden gecorrigeerd.

start
hauptwerk
convolutie
intonatie
boekenhw
sample sets
orgels in mijn huis
martini
schnitger
bader
anloo
klapmeyer
casavant
holzhey
serassi
hinsz
contact
tafelpositief
boeken over orgebouw
betellen van boeken
metalen pijp maken
prestant
holpijp
mini-orgel
linked sites