Bestel  Boeken over de bouw van Orgels bij:   Boeijenga Music Publications  Postbus 2657   8901 AD  Leeuwarden   
Bestelle Bücher über den Bau von Orgeln bei:    

Order Books about the building of Organs by:                             e-mail    
info@boeijengamusic.com
Tot in de kleinste details zijn alle onderdelen in drie dimensies getekend
Zo heeft de bouwer een ruimtelijk beeld van het orgel dat hij (zij) wil bouwen

Bis in den kleinsten Details sind alle Teile in drei Dimensionen gezeichnet
So hat der Bauer ein räumliches Bild von der Orgel dass er (sie) bauen möchte

Down to the smallest detail all the parts are drawn in three dimensions
Every builder has in that way a spatial view of the organ he (she) wants to build.


Teksten - Texte - Texts in
   Nederlands, Deutsch, English   
                                               English revision of the books
                                              
               Richard Sedcole, New Zealand

Richard Sedcole
Box DVD Boek en CDs
boek
Boeijenga   
Uranusweg 22 S 8938 AJ Leeuwarden
Tel. 058 289 48 76 

Openingstijden
Maandag  t/m  Donderdag      Op afspraak
Vrijdag           10.00 – 18.00 uur
Zaterdag        10.00 – 17.00 uur

Bestellingen via: info@boeijengamusic.com 
De bestellingen worden dagelijks verwerkt
Een Hauptwerkorgel staat speelklaar
start
huisorgel
hauptwerk
martini
buckeburg
arnstadt
prytanee
ludingworth
klapmeyer
noordwolde1
noordbroek
bader
convolutie
intonatie
sample sets
boekenhw
contact
tafelpositief
boeken over orgebouw
betellen van boeken
metalen pijp maken
prestant
holpijp
mini-orgel