kern+vulstuk
Klank van de Holpijp

In de holpijpklank zijn minder boventonen aanwezig dan er in het spectrum van een Prestant voorkomen. Indien een pijp aan het open einde wordt afgesloten, daalt zijn toonhoogte tot de helft en verdwijnen de even boventonen uit het spectrum.

De oneven boventonen laten de pijp hol klinken. In een Holpijp is het karakteristieke van de klank moeilijker te herkennen dan bij een Prestant. De mensuur laat een grote spreiding toe waarbij de klank zich tussen rond en helder kan bewegen met een grondtoon die meer of minder sterk kan zijn. In dit brede gebied passen veel klanken die de naam Holpijp dragen.

Vooral voor kleine orgels is het verleidelijk om een enge mensuur te kiezen, deze pijpen nemen minder plaats in. De klank wordt bij een engere mensuur wel boventoonrijker maar hier is dat ongewenst en daarom tracht men dit met een hogere opsnede te compenseren. De grondtoon van een enge pijp heeft echter te weinig energie om voldoende draagkracht te ontwikkelen en de verhouding ten opzichte van de boventonen geven de klank geen fraai karakte
r.
                                                                                   vervolg
                                                               

der Klang der Hohlpfeife 8´(Gedackt 8‘)

In einem Gedacktklang sind weniger Obertöne vorhanden als im Spektrum eines Prinzipals vorkommen, daher ist es schwieriger die charakteristischen Eigenschaften zu erkennen. Wenn eine Pfeife am offenen Ende geschlossen wird, fällt seine Tonhöhe zur Hälfte, die geradzahligen Obertöne verschwinden aus dem Klang und lassen diesen hohl erklingen.

Die Mensur lässt eine große Streuung zu, von einem runden bis zu einem hellen Klang. Der Grundton kann kräftig bis mäßig sein, doch der Klang ist stets als Gedacktklang erkennbar. Besonders für Kleinorgeln ist die Wahl einer engen Mensur verlockend, da die Pfeifen weniger Platz brauchen.

Der Klang einer engmensurierte Pfeife wird obertöniger was hier jedoch nicht gewünscht wird. Mit einem höheren Aufschnitt versucht man dieses zu kompensieren. Aber jetzt hat der Grundton zu wenig Energie für eine ausreichende Tragfähigkeit

                                                                       Fortsetzung

holpijp
the Sound of a Stopped Pipe

The sound of a stopped pipe has fewer overtones than that of a Principal. If the open end of a pipe is stopped, the pitch will be halved and at the same time the even harmonics disappear. The remaining odd harmonics make the sound hollow. It is more difficult to recognize the characteristic sound of a stopped pipe than a Principal.

The scale varies widely and the sound can range from dull to bright. The tonic can be strong or weak, but the sound will still be typical of a stopped pipe. For small organs the choice of a narrow scale will be particularly tempting because the pipes do not take much room.

The sound of a small scaled pipe is too bright, and to compensate for that the cut up is made higher. However, the tonic of a small scaled pipe has too little energy to develop a satisfactory fundamental, and the relative proportions of the overtones produce a less than pleasant sound.

                                                                                                                                            Continuation   
holpijp
   in negen tekeningen  is te zien hoe  een  Holpijp  wordt  gebouwd
    neun Zeichnungen zeigen wie einer Hohlpfeife wird aufgebaut
        nine drawings show how a stopped pipe is builded up
start
hauptwerk
intonatie
haupthuis
mini-orgel
tafelpositief
praktijkboek
sample sets
schnitger
bader
holzhey
trostorgel
kiedrich
marcussen
contact
orgels in mijn huis
nagalm
metalen pijp maken
boeken over orgebouw
betellen van boeken
kroniek
prestant
holpijp
tongwerk
constructies
GdO Arbeitskreis Hausorgel
linked sites