Kerkorgel in de huiskamer

Hauptwerk is bedoeld om in de huiskamer een kerkorgel te bespelen. Het stelt organisten in staat om hun droomorgel te verwezenlijken. Dit is pas geslaagd als deze dromen zijn verwezenlijkt en de klanken realistisch worden weergegeven. Kies een sample set waar de klanken op korte afstand zijn opgenomen en het karakter niet in de galm verloren is gegaan. Een tweede reeks samples kan de akoestiek laten horen.

Het Schnitger-orgel in Steinkirchen is van de beste voorbeelden van een karakteristiek orgel dat goed is gesampled. Ik heb het orgel in Steinkirchen bespeeld en de sample set laat klanken horen die het gevoel geven dat het nu in mijn huiskamer staat. Fotografisch laat ik dat zien door Hauptwerk als speeltafel te integreren.

Naast het Hauptwerkorgel speel ik graag op één van mijn pijporgels. Bij kleine registraties mis ik de akoestiek niet. Meerdere Hauptwerkorganisten hebben dat ervaren en zij spelen thuis graag op een klein pijporgel.

John Boersma
Hazeleger 9
1261 TW   Blaricum

tel. 035 53 878 69
mail naar: John Boersma
Church organ in the living room

Hauptwerk is meant to play a church organ in the living room. It allows organists to achieve their dream organ. This works better if the dreams are translated in realistic sounds. Choose a sample set where the sounds are recorded on a short distance and the character is not lost in the reverb. A second set of samples can reproduce the acoustics.

The Schnitger organ in Steinkirchen is one of the best examples of a characteristic organ that is sampled well.
I have played the organ in Steinkirchen and the sample set emits sounds that give me the feeling it is now in my living room. In a photographic expression I show it by integrating the Hauptwerk console in the organ.

In addition to the Hauptwerk organ, I like to play my on one of pipe organs. I don't miss the acoustics in small registrations. Several organists with a Hauptwerk organ have experienced it and, they like to play at home on a small pipe organ

Kirchenorgel im Wohnzimmer

Hauptwerk ist gezielt eine Kirchenorgel im Wohnzimmer zu spielen. Es ermöglicht Organisten ihre Traum-Orgel zu verwirklichen. Dies funktioniert besser, wenn die Träume in realistische Klänge übersetzt werden. Wähle ein Sample Set wo die Klänge auf einer kurzen Distanz aufgenommen sind und der Charakter nicht verloren geht in der Hall. Eine zweite Reihe von Samples kann die Akustik reproduzieren.

Die Schnitger-Orgel in Steinkirchen ist eines der besten Beispiele für eine charakteristische Orgel die gut gesampeld wird. Ich habe die Orgel in Steinkirchen gespielt und das Sample Set gibt Klänge die mir das Gefühl zu geben, dass sie ist jetzt in meinem Wohnzimmer ist. Das habe ich fotografisch gezeigt durch Hauptwerk als Spieltisch zu integrieren.

Neben dem Hauptwerkorgel spiele ich gerne auf einer meinen Pfeifenorgeln. Bei kleinen Registrierungen vermisse ich die Akustik nicht. Mehrere Hauptwerkorganisten haben es erlebt und zu Hause spielen sie gerne auf einer kleinen Pfeifenorgel.

start
hauptwerk
haupthuis
mini-orgel
tafelpositief
praktijkboek
sample sets
intonatie
schnitger
bader
kiedrich
holzhey
trostorgel
orgels in mijn huis
nagalm
boeken over orgebouw
betellen van boeken
contact
kroniek
metalen pijp maken
prestant
holpijp
tongwerk
constructies
GdO Arbeitskreis Hausorgel
linked sites