start
hauptwerk
intonatie
haupthuis
mini
tafelpositief
praktijkboek
sample sets
schnitger
bader
holzhey
trostorgel
kiedrich
marcussen
contact
orgels in mijn huis
nagalm
metalen pijp maken
boeken over orgebouw
betellen van boeken
kroniek
prestant
holpijp
tongwerk
constructies
GdO Arbeitskreis Hausorgel
linked sites
Mitgliedschaft

Eine Mitgliedschaft im Arbeitskreis setzt zwingend die Mitgliedschaft in der GdO voraus (€ 25,- pro Jahr; vier Hefte Ars Organi pro Jahr).

Wenn Sie als GdO-Mitglied Mitglied im Arbeitskreis Hausorgel werden möchten (Mindestbeitrag € 10,- pro Jahr), setzen Sie sich bitte mit dem Leiter des Arbeitskreises, Hajo Stenger in Verbindung.

Informationen zum GdO Arbeitskreis Hausorgel

Der Arbeitskreis Hausorgel ist eine Sektion von GdO-Mitgliedern die:
  
 1. Die sich selbst mit dem Bau von Hausorgeln befassen,
 2. Eine Hausorgel besitzen (ohne diese selbst gebaut zu haben),
 3. von mit dem Thema befassten Orgelbauern oder Restauratoren
 4. von Orgelfreunden mit Interesse an der Thematik "Hausorgel".

Die wichtigste Aufgabe des Arbeitskreises besteht darin, den Erfahrungsaustausch und die gegenseitige Hilfe unter den Arbeitskreismitgliedern zu organisieren. Dies geschieht u.a. durch Veröffentlichungen, Tagungen und die direkte Hilfe von erfahrenen Mitgliedern des Arbeitskreises.

Der Leiter des Arbeitskreises ist Dr. Hajo Stenger
Die Mitglieder des AKH können zudem bei Zulieferern für den kommerziellen Orgelbau (Laukhuff, Heuss, Weiblen, etc.) Orgelteile (ausschließlich!) für den eigenen Bedarf einkaufen.

Waarom zelf een orgel bouwen?

De Arbeitskreis Hausorgel is in 1961 ontstaan in de Gesellschaft der Orgelfreunde. Karl Bormann (medeoprichter der GdO) schreef:

Het bouwen van een volwaardig huisorgel is een vrijetijds besteding die serieus en met doorzettingsvermogen moet worden aangepakt.

Een goed orgel wordt niet in elkaar geknutseld uit toevallig aanwezige materialen met behulp van matig gereedschap. Het orgelontwerp moet voldoen aan gefundeerde orgelbouwtechnische principes. Een amateurbouwer moet zich, ondanks het gemis aan ervaring van de vakorgelbouwer, toch een elementaire vakkennis eigen maken. Dan wordt amateurwerk evenwaardig aan het werk van de beroepsbouwer en is zijn orgel een muziekinstrument.

Informatie over Arbeitskreis Hausorgel - GdO

De Arbeitskreis Hausorgel is een afdeling van GdO leden die:

   1. Zelf een Huisorgel bouwen
   2. Een Huisorgel bespelen; al of niet zelf gebouwd
   3. Het thema Orgelbouw of Orgelrestauratie bestuderen
   4. Orgelvrienden met bijzondere interesse voor het Huisorgel

De belangrijkste taak van de Arbeitskreis bestaat in het uitwisselen van ervaring en het wederzijdse hulp bieden aan hun medeleden. Dat gebeurt in de vorm van publicaties, congressen, en de directe hulp van ervaren bouwers (Ansprechpartner).

De voorzitter is Dr. Hajo Stenger.
De leden van de AKH kunnen rechtstreeks kopen bij leveranciers van orgelmateriaal (Laukhuf, Heuss, Weiblen enz) mits het tot eigen gebruik beperkt blijft.

Lidmaatschap

Het lidmaatschap van de Arbeitskreis Hausorgel staat open voor leden van de GdO (€ 25,- per jaar incl. 4 x per jaar het blad Ars Organi). AKH leden betalen minimaal € 10,- per jaar.

Eénmaal per jaar verschijnt "Die Hausorgel".
Voor het aanmelden bij de GdO en de AKH kan ik bemiddelen
              
                 mail naar:      John Boersma

    Website van de
              G d O
Arbeitskreis Hausorgel
          Website von
     Dr. Hajo Stenger
      Betaling van het lidmaatschap GdO en Arbeitkreis Hausorgel

Bij de jaarwisseling wordt van de leden verwacht dat zij zelf er aan denken om de kosten van het lidmaatschap over te maken.
Anders dan in Nederland wordt er geen rekening gestuurd om er aan te herinneren.
Voor de GdO dient u 25,00 Euro over te maken op IBAN: NL89 INGB 0004 0691 20  t.n.v. Geschäftsstelle der GdO te Mettlach.

Voor de Arbeitskreis Hausorgel kunt u eveneens zonder betalingskosten geld overmaken via de IBAN code

U vermeldt bij  IBAN:   DE71 2001 0020 0490 1832 02  t.n.v.  Dr. A.Richter te Rheinstetten  

De IBAN code moet in blokken van vier - dus met de spaties - worden ingevuld.
Het minimale bedrag is 10 Euro, maar een hogere bijdrage wordt zeer op prijs gesteld.   
De BIC-code is in Nederland afgeschaft c.q. verwerkt in de IBAN-code

Warum selber eine Hausorgel bauen?

In der Gesellschaft der Orgelfreunde besteht seit 1961 der Arbeitskreis Hausorgel. Karl Bormann (Gründungsmitglied der GdO) schrieb darüber:

Erfolgreicher Heimorgelbau ist eine mit Ernst und Ausdauer zu betreibende Feierabend-beschäftigung.

Eine brauchbare Hausorgel kann man nicht basteln aus zufällig verfügbare Werkstoffen und Werkzeugen herrichten und zusammensetzen. Sie muss planmäßig entworfen werden. Wir wollen Orgelheimwerker sein, ohne uns mit dem Können des zünftigen Orgelbauers zu messen, wenn auch der berufene Meister einer gekonnten Leistung seine Anerkennung nicht versagen wird.

                       Betaalwijze van het lidmaatschap
                               van  GdO   en   AKH


         Van de leden wordt verwacht dat zij er zelf aan denken
               in december hun bijdrage over te maken